Team

Albin Arleskär

Praktikant

albin.arleskar@oxfordresearch.se
Albin är praktikant på Oxford Research under vårterminen 2023. Albins akademiska bakgrund är inom socialantropologi, humanekologi och samhällsvetenskapliga miljöstudier. Han har en kandidatexamen samt masterexamen i socialantropologi från Stockholms universitet. Med antropologiskt fältarbete som metod har han fokuserat på frågor inom areella näringar, arbetsliv och hållbar utveckling samt global miljöstyrning. Albin har tidigare arbetat med offentlig styrning på lokal och regional nivå, demokrati och MR-bistånd samt klimatanpassningsfrågor. Han har även engagerat sig i ungas inkludering i beslutsfattandeprocesser. Utöver expertis i kvalitativa metoder har Albin en bred erfarenhet av kvantitativa metoder.