Team

Ulrik O Akerholt

Analytiker

+47 415 83 192

uoa@oxford.no
Ulrik har vært ansatt i Oxford Research siden september 2022. Ulrik har en mastergrad i innovasjonsteori og kunnskapsutvikling fra Universitetet i Agder hvor han undersøkte bærekraftig omstilling i olje og offshoresektoren med næringsklyngen GCE NODE som case. Herunder med særlig fokus på strategiske tilnærminger til omstillingsprosjekter og hvordan kompetanse og ressurser benyttes til formålet om grønn næringsutvikling. Han har bachelorgrad i sosiologi fra Universitetet i Agder og spesialiserte seg på arbeidssosiologi, med fokus på maktstrukturer og fleksible versus robuste strukturer i arbeid. Ulrik hadde i tillegg et internship hos NHO Agder i 2021 ved siden av masterstudiene