Team

Maja von Beckerath

Analytiker

+46 (0) 727 32 89 17

maja.von.beckerath@oxfordresearch.se
Maja är analytiker på Oxford Research. Hennes akademiska bakgrund är inom nationalekonomi, internationella relationer och hållbar utveckling. Under studietiden, samt i tidigare åtaganden, har Maja fokuserat på hållbar utveckling inom den socioekonomiska sektorn, ungdomars inkludering på den internationella scenen, medie- och statlig transparens, FN:s globala mål samt social och ekonomisk jämlikhet. Hon har erfarenhet av kvantitativ och tvärvetenskaplig metodik.