Team

André Olsen

Senioranalytiker

+47 907 92 546

aol@oxford.no
André Olsen begynte som senioranalytiker ved Oxford Research juni 2022. Han er utdannet jurist med masteroppgave innenfor rettssosiologi. Etter ti år hos Statsforvalteren i Agder har Olsen god kjennskap til en rekke saksområder på ulike forvaltningsnivå, med inngående kompetanse i offentlig planlegging og utbygging. Et spesielt fokus har vært på rettssikkerhet, klagesaksbehandling, veiledning og kontroll med kommunal forvaltning. Han har lang erfaring med rapportering og utarbeidelse av oversiktsbilder på både kommunalt og departementsnivå. Olsen har også arbeidet i Utlendingsnemnda, og har erfaring med rettshjelp og velferdsmessige problemstillinger fra sin tid i Juss-Buss. Han er nå i sluttfasen på en master i ledelse.