Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger.

Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning, samt velferd og forvaltning.

Oxford Research ble grunnlagt i 1995 og har selskaper i Norge, Sverige, Finland og Latvia. Selskapene har felles visjon og samarbeider der det gir merverdi for våre oppdragsgivere.

Kjernekompetanser

Vi arbeider tverrvitenskapelig og kombinerer tre kjernekompetanser: akademisk kunnskap og metode, strategisk forståelse og evnen til å kommunisere på en effektivt og tydelig måte.

Vi jobber kontinuerlig for å oppnå høy vitenskapelig kvalitet i våre utredninger og analyser. Kvaliteten kombinerer vi med et språk som gjør den nye kunnskapen tilgjengelig for et bredt publikum. For å medvirke til at våre rapporter og utredninger aktivt blir brukt, skal vårt arbeide vise konkrete handlingsalternativer og nye muligheter for utvikling. Derfor kompletterer vi alltid våre analyser og utredninger med anbefalinger, konkrete ideer og strategier.

Oxford Researchs kjernevirksomhet ligger i møtepunktet mellom forskning, strategi og kommunikasjon.

Vi kombinerer forskning, strategiutvikling og effektiv kommunikasjon

  • Forskning: Vårt arbeid kjennetegnes av akademisk grundighet samt teoretisk og metodisk dybde som kreves i samfunnsvitenskapelig forskning.
  • Strategi: Vi besitter strategisk kunnskap og forståelse på nivå med toppledere. Kunnskapen vi bidrar med skal alltid kunne omsettes i handling
  • Kommunikasjon: Vår kommunikasjon er basert på de høyeste journalistiske standarder

Vi tenker globalt men agerer nasjonalt, nordisk og europeisk

  • På våre nasjonale markeder er vi blant ledende aktører innen samfunnsanalyse og utredninger.
  • Vi samarbeider tett over de nordiske grensene. Vi forstår hverandres språk og kultur, og kan med de beste forutsetninger gjennomføre prosjekter med et nordisk perspektiv.
  • Vi er medlemmer av sterke og veletablerte europeiske nettverk som gjør det mulig for oss å gjennomføre kvalifiserte studier med data fra samtlige europeiske land

 

Vil du bli en del av teamet?

Oxford Research søker stadig dyktige og engasjerte medarbeidere på alle nivåer, og vi ansetter både nyutdannede kandidater og personer med lang erfaring.

Se mer

Kontakt

Oxford Research Norge AS
Østre Strandgate 12
4610 Kristiansand
Norge
+47 40 00 57 93
post@oxford.no