Team

Silje Hjelmeland

Senioranalytiker

+47 905 19 918

silje.hjelmeland@oxford.no
Silje Hjelmeland har vært ansatt i Oxford Research siden 2020. Hun har mastergrad i statsvitenskap og ledelse og bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Agder. Hjelmeland jobber nå i 25 prosent stilling ved Oxford Research, og arbeider hovedsakelig med prosjekter på kommunal- og velferdsfeltet. Samtidig tar hun en doktorgrad innenfor temaet demokrati og medborgerskap ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder. Som doktorgradsstipendiat forsker hun på hvordan møteoffentlighet forstås og praktiseres av folkevalgte og administrasjonen under ulike organisatoriske betingelser i norske kommuner. Ved instituttet sitter hun i forskergruppen Styring og ledelse i en offentlig sektor i endring.