Team

Roe Langaas

Utvecklingschef

+46 (0) 738 74 85 38

roe.langaas@oxfordresearch.se
Som konsult på Oxford Research har Roe lett utvärderingar av större regeringsuppdrag, medverkat i forskningsstudier, analyser och utvärderingar av program, projekt och policy för kunder som Europeiska kommissionen, Nordiska ministerrådet, Vinnova, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, universitet och högskolor, regioner, länsstyrelser och kommuner. Han arbetar framför allt med omställningspolitik på nationell och regional nivå, EU:s sammanhållningspolitik, nordiskt samarbete samt forskning och innovation, men har även flerårig erfarenhet av processtöd, analys och utvärdering inom andra områden. I rollen som utvecklingschef  ansvarar Roe för det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet på Oxford Research.