Team

Elina Härmä

Analytiker

+46 (0) 731 80 25 40

elina.harma@oxfordresearch.se
Elina är analytiker på Oxford Research i Stockholm. Hon har en akademisk bakgrund inom statsvetenskap och europeisk politik och historia, samt flera års erfarenhet av nyhetsjournalistiskt arbete från Sveriges Radio Finska. Som analytiker arbetar Elina mot den svenska, finska och europeiska marknaden, främst med inriktning mot arbetsmarknads- och välfärdsfrågor. Hennes intressen och erfarenheter från studietiden innefattar bland annat representationsfrågor, miljö- och klimatpolitik, och EU-frågor. Metodmässigt ligger Elinas styrkor i intervju- och enkätstudier, innehållsanalyser och andra kvalitativa metoder. Hon har också viss erfarenhet av kvantitativ metodik.