Team

Johan F V Løkken

Senioranalytiker

+47 911 88 313

jlo@oxford.no
Johan har vært ansatt i Oxford Research siden 2017. Han har mastergrad i Statsvitenskap og ledelse med spesialisering i organisasjonsteori, samt bachelor i Statsvitenskap fra Universitetet i Agder. Johan jobber innenfor en rekke tematiske felt og har særlig fokus på kartlegginger, utredninger og evaluering. Han har videre gode ferdigheter i bruk av både kvantitative og kvalitative metoder.