PUBLICATIONS

Language Norwegian
Year 2022
Customer Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Language Norwegian
Year 2022
Customer NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet
Language Norwegian
Year 2021
Customer Utdanningsdirektoratet
Language Norwegian
Year 2021
Customer KS
Language Norwegian
Year 2021
Customer Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Language Norwegian
Year 2021
Customer Helsedirektoratet
Language Norwegian
Year 2021
Customer Helsedirektoratet
Language Norwegian
Year 2020
Customer Oslo Kommune - bydel Søndre Nordstrand
Language Norwegian
Year 2022
Customer Utlendingsdirektoratet

Regional virkemiddelgjennomgang Agder

Rigget for omstilling – et mer kraftfullt og brukervennlig virkemiddelapparat i Agder
Language Norwegian
Year 2020
Customer Agder fylkeskommune
LOAD MORE