RAPPORTER

Evaluering av omstillingsprogrammet i Meløy

Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Meløy, som er gjennomført i perioden 2012-18.
Language Norwegian
År 2019
Customer Innovasjon Norge

Evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Oxford Research har i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet, professor Camilla Bernt og psykolog Wenke Siljeholm evaluert forsøket med samtaleprosess i fylkesnemndene. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet i perioden desember 2017 til januar 2019.
Language Norwegian
År 2019
Customer Barne- og likestillingsdepartementet
Language Norwegian
År 2018
Customer Innovasjon Norge

Evaluering av omstillingsprogrammet i Elverumregionen

Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Elverumregionen, som er gjennomført i perioden 2014-18.
Language Norwegian
År 2018
Customer Innovasjon Norge

Evaluering av nytte og brukervennlighet av myndighetenes havbunnsdatainnsamlingsprogram (MAREANO)

Oxford Research har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført denne brukerevalueringen av myndighetenes havbunnsdatainnsamlingsprogram (MAREANO).
Language Norwegian
År 2017
Customer Nærings- og fiskerideparte- mentet

Evaluering av Norges geologiske undersøkelse

Oxford Research har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført denne evalueringen av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Sentralt i evalueringen er spørsmål knyttet til NGUs driftsmessige og organisatoriske effektivitet. Videre har evalueringen belyst grenseflater mellom NGU og omkringliggende aktører.
Language Norwegian
År 2019
Customer Nærings- og fiskerideparte- mentet

Evaluering av mentortiltaket

På oppdrag fra NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet, har Oxford Research i samarbeid med Proba Samfunnsanalyse evaluert mentortiltaket. Gjennom evalueringen har vi dokumentet hvordan tiltaket blir brukt, og vurdert mentortiltaket som virkemiddel i NAV sin portefølje.
Language Norwegian
År 2019
Customer NAV - Arbeid- og velferdsdirekt- oratet

Evaluering av kompetansetjenestene under Utviklingsprogrammet

Innovasjon Norge engasjerte Oxford Research for å evaluere kompetansetjenestene under Utviklingsprogrammet for landbruk og reindrift.
Language Norwegian
År 2018
Customer Innovasjon Norge

Følgeevaluering av kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer

Denne rapporten inneholder en sluttevaluering fra følgeevalueringen av tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer.
Language Norwegian
År 2016
Customer Innovasjon Norge
Language Norwegian
År 2018
Customer Innovasjon Norge
Mer