RAPPORTER

Language Norwegian
År 2018
Customer Innovasjon Norge
Language Norwegian
År 2016
Customer Innovasjon Norge
Language Norwegian
År 2018
Customer Innovasjon Norge
Language Norwegian
År 2016
Customer Innovasjon Norge
Language Norwegian
År 2018
Customer Innovasjon Norge

Kartlegging av kompetansemiljøer på tjenesteinnovasjon

Målet med oppdraget har bestått i å kartlegge og vært å beskrive kompetansemiljøer i Norge som har tjenesteinnovasjon i fokus.
Language Norwegian
År -
Customer Helse-direktoratet
Language Norwegian
År -
Customer Helse -direktoratet
Language Norwegian
År 2018
Customer Helse- direktoratet
Language Norwegian
År 2018
Customer Innovasjon Norge
Mer