RAPPORTER

Evaluering av omstillingsprogrammet i Gratangen

Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Gratangen, som er gjennomført i perioden 2013-19.
Language Norwegian
År 2019
Customer Innovasjon Norge

Kartlegging av ikke-formell nettbasert opplæring i arbeidslivet

EdTech og ulike former for nettbasert opplæring forventes å øke i omfang fremover. Og da særlig innen etter- og videreutdanning relatert til arbeidslivet. Oxford Research har kartlagt ulike sider ved ikke-formell nettbasert opplæring i arbeidslivet, på oppdrag fra Kompetanse Norge.
Language Norwegian
År 2019
Customer Kompetanse Norge

Evaluering av omstillingsprogrammet i Indre Fosen

Denne rapporten inneholder en midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Indre Fosen kommune.
Language Norwegian
År 2019
Customer Trøndelag fylkeskommune

Evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen

Denne rapporten inneholder en evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen, som har vært operativt i om lag to og et halvt år.
Language Norwegian
År 2019
Customer Gjøvikregionen utvikling

Evalueringen av bistandsadvokatordningen

Denne rapporten er en evaluering av bistandsadvokatordningen. Evalueringens hovedformål er å analysere og vurdere effektivitet, måloppnåelse og resultater av bistandsadvokatordningen.
Language Norwegian
År 2019
Customer Justis - og beredskapsdepartementet

Følgeevaluering av næringsfondet Grønn framtid

Næringsfondet Grønn framtid ble lansert av Oppland fylkeskommune i mai 2017, som en tilskuddsordning som skal bidra til grønn næringsutvikling.
Language Norwegian
År 2019
Customer Oppland fylkeskommune

Evaluering av omstillingsprogrammet i Lierne

Denne rapporten inneholder en midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Lierne kommune.
Language Norwegian
År 2019
Customer Trøndelag fylkeskommune
Language Norwegian
År 2019
Customer Finansdepartementet

Utredning om utviklingen i etterspørselen av midler til bygdenæringsprosjekter

Denne rapporten inneholder en utredning om utviklingen i etterspørselen etter midler til bygdenæringsprosjekter.
Language Norwegian
År 2019
Customer Innovasjon Norge

Byantikvarstillinger i kommunene – Evaluering av prøveordning 2014-2016

På oppdrag fra Riksantikvaren har Oxford Research gjennomført en evaluering av prøveordningen med byantikvarstillinger i 11 norske byer.
Language Norwegian
År 2019
Customer Riksantikvaren
Mer