RAPPORTER

Language Norwegian
År 2019
Customer -
Language Norwegian
År 2019
Customer Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Language Norwegian
År 2019
Customer Innovasjon Norge

Evaluering av omstillingsprogrammet i Lærdal

Sluttevaluering av omstillingsprogram
Language Norwegian
År 2019
Customer Innovasjon Norge
Language Norwegian
År 2019
Customer Innovasjon Norge
Language Norwegian
År 2019
Customer Innovasjon Norge

Evaluering av tre GCE-prosjekter

Evaluering etter ca fem års drift. Evalueringen omfatter GCE NODE, GCE BLUE Maritime og GCE Ocean Technology. I denne evalueringen vurderes måloppnåelse, resultater og effekter for GCE-prosjektene, og det gis anbefalinger for videre støtte til prosjektene og for utvikling av GCE-konseptet. GCE retter seg mot modne næringsklynger og er det høyeste nivået innen klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters (NIC), som også omfatter nivåene Arena og Norwegian Center og Expertice (NCE).
Language Norwegian
År 2019
Customer Innovasjon Norge

Evaluering av omstillingsprogrammet i Gratangen

Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Gratangen, som er gjennomført i perioden 2013-19.
Language Norwegian
År 2019
Customer Innovasjon Norge

Kartlegging av ikke-formell nettbasert opplæring i arbeidslivet

EdTech og ulike former for nettbasert opplæring forventes å øke i omfang fremover. Og da særlig innen etter- og videreutdanning relatert til arbeidslivet. Oxford Research har kartlagt ulike sider ved ikke-formell nettbasert opplæring i arbeidslivet, på oppdrag fra Kompetanse Norge.
Language Norwegian
År 2019
Customer Kompetanse Norge
Mer