RAPPORTER

Evaluering av oppvekst-aktivitetene i Røde Kors

Oxford Research har på oppdrag fra Norges Røde Kors evaluert de nasjonale kjerneaktivitetene Leksehjelp, Gatemegling og Ferie for alle.

Mere