PUBLICATIONS

Language Norwegian
Year 2021
Customer KS
Language Norwegian
Year 2021
Customer Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Language Norwegian
Year 2021
Customer Helsedirektoratet
Language Norwegian
Year 2021
Customer Helsedirektoratet
Language Norwegian
Year 2020
Customer Oslo Kommune - bydel Søndre Nordstrand
Language Norwegian
Year 2022
Customer Utlendingsdirektoratet

Regional virkemiddelgjennomgang Agder

Rigget for omstilling – et mer kraftfullt og brukervennlig virkemiddelapparat i Agder
Language Norwegian
Year 2020
Customer Agder fylkeskommune
Language Norwegian
Year 2020
Customer Møre og Romsdal fylkeskommune
Language Norwegian
Year 2021
Customer Innovasjon Norge
Language Norwegian
Year 2020
Customer Fredrikstad kommune
LOAD MORE