RAPPORTER

Kartlegging av kompetansemiljøer på tjenesteinnovasjon

Målet med oppdraget har bestått i å kartlegge og vært å beskrive kompetansemiljøer i Norge som har tjenesteinnovasjon i fokus.

Mer