Team

Morten Grønås-Werring

Senioranalytiker

+47 970 63 779

morten.gronas-werring@oxford.no
Morten Grønås-Werring ble ansatt i Oxford Research i 2017. Han har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med fordypning i forskningsmetode, herunder kvantitativ analyse og evalueringsmetodikk, og offentlig politikk og administrasjon. Han har spisskompetanse på flermetodiske undersøkelsesdesign og arbeider hovedsakelig med prosjekter på velferdsområdet. Han har vært en sentral bidragsyter i flere oppdrag for blant andre Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utlendingsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Kompetanse Norge og kommunesektoren.