Team

Mia Fjelldal Simonsen

Senioranalytiker

+47 404 56 805

mfs@oxford.no
Mia har vært ansatt i Oxford Research siden 2021. Hun har en mastergrad i sosiologi fra NTNU hvor hun skrev om pressesystemets profesjonalisering, og har ellers fordypning i sosiale medier, digitalisering og formidling. Mia har i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) fra UiA, og har flere års erfaring med arbeid i barnehage, samt arbeid med sårbare barn. Mia jobber som prosjektmedlem på flere prosjekter innen velferd, men arbeider særlig med oppdrag som retter seg mot skole- og barnehagesektoren, voksenopplæring, innvandring og integrering, kvalifisering, og inkluderende arbeidsliv. Dette omfatter både kartleggingsoppdrag og evalueringer. Mia arbeider med datainnsamling og analyse av både kvantitative og kvalitative data.