Team

Siri Hamre

Økonomi og adm sjef

+47 997 12 032

siri.hamre@oxford.no
Siri Hamre ble i 2020 ansatt som selskapets Økonomi- og administrasjonssjef. Hun har 20 års erfaring innen regnskap, controlling og revisjon. Med sin erfaring som revisor og controller har Hamre ett godt blikk for detaljer, samtidig om hun evner å se de store linjene og er resultatorientert med sin erfaring som forretningspartner og øk/adm sjef.