Team

Vegard Solhjem Knutsen

Senioranalytiker

+47 957 95 176

vsk@oxford.no
Knutsen har vært ansatt i Oxford Research siden 2015. Vegard jobber innenfor en rekke tematiske felt og har særlig fokus på kartlegginger, utredninger og evaluering. Han har videre gode ferdigheter i bruk av både kvantitative og kvalitative metoder. Knutsen har blant annet jobbet med flere evalueringer på kulturfeltet.