Team

Frode Bjørgo

Sjefsanalytiker

+47 928 33 966

frode.bjorgo@oxford.no
Frode ble ansatt hos oss i november 2020. Frode er statsviter og har en doktorgrad i sosiologi. Han har tidligere vært ansatt ved Nordlandsforskning og Nord universitet. Han har forsket på blant annet lokal styring og utvikling, velferdspolitikk og innovasjon i offentlig sektor, både i Norge og i andre nordiske land. Han har særlig god kjennskap til nyere styringsteori og kvalitativ metode, og han brenner for aktiv kunnskapsformidling og debatt.