Team

Julius Lybäck

Praktikant

+46 (0) 732 89 10

julius.lyback@oxfordresearch.se
Julius praktiserar på Oxford Research i Stockholm inom ramen för politicies kandidatprogrammet i statsvetenskap och nationalekonomi vid Stockholms universitet, där han även läst kurser inriktade mot global miljöpolitik och genusstudier. I kandidatuppsatsen genomförde Julius en kvalitativ innehållsanalys av utskottsskrivelser till regeringen. Julius har en bakgrund som journalist på flera nyhetsredaktioner i Sverige, bland annat Sveriges Radio, SVT Nyheter och TT Nyhetsbyrån. Förutom miljö och hållbar utveckling är han intresserad av välfärds- och arbetsmarknadsfrågor.