Team

Inna Khovrak

Senioranalytiker

+47 468 20 974

ikh@oxford.no
Inna Khovrak begynte som senioranalytiker i Oxford Research mars 2024. Hun har en mastergrad i bedriftsøkonomi, en doktorgrad i økonomi og ledelse og en postdoktorgrad i bærekraftig regional utvikling. Inna Khovrak har nesten 20 års erfaring som forsker, prosjektkoordinator og konsulent. Hun har i tillegg erfaring som overvåkings-, evaluerings- og rapporteringsanalytiker. Gjennom hele sin karriere har Inna vært særlig involvert i strategisk veiledning, endringsledelse, rådgivning, kunnskapsdeling og personalutvikling på ulike nivåer (lokalt, nasjonalt og internasjonalt) og i ulike institusjoner (universiteter, bedrifter og departementer). Inna har også hatt en rekke verv i ulike komiteer, og har fungert som ekspert i Ukraina, Norge og EU.