Team

Nils Brandsma

Analytiker

+46 (0) 72 732 89 00

nils.brandsma@oxfordresearch.se
Nils Brandsma arbetar som analytiker på Oxford Research i Stockholm. Han har tidigare varit forskningstrainee på EU-myndigheten Eurofound i Dublin, som Oxford Research arbetat för under flera år. Nils har en masterexamen i internationella relationer med inriktning mot global politisk ekonomi från Leidens universitet i Nederländerna. Han är särskilt intresserad av arbetsvillkors-, arbetsmarknads- och bostadsmarknadsfrågor.