Team

Aino Simola

Researcher

aino.simola@oxfordresearch.se
Aino Simola arbetar som researcher på Oxford Research vid sidan av sina studier på mastersprogramet i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hon har sedan tidigare en dubbel kandidatexamen i statsvetenskap och nationalekonomi. I både kandidatuppsatserna genomförde Aino kvantitativa analyser av jämställdhet, klimatarbete och utvecklingsbistånd. Hon har även genomfört en kvalitativ fokusgruppstudie för Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.