Team

Stine Meltevik

Assisterende direktør

+47 452 30 024

stine.meltevik@oxford.no
Meltevik er assisterende direktør og senioranalytiker, og har jobbet i Oxford siden 2007. Hun har omfattende erfaring evaluering og analyser, med hovedfokus på pedagogiske programmer og skoleutvikling, organisasjoner, forskningsprogrammer og en rekke tiltak og aktiviteter innenfor ulike sektorer.