Team

Ida Marie Opdal

Analytiker

+47 411 78 003

iop@oxford.no
Ida Marie Opdal ble ansatt i 2022. Hun har en doktorgrad i helsevitenskap innenfor psykologifeltet med fordypning i folkehelse. Hennes avhandling omhandlet assosiasjonen mellom symptomer på mental uhelse og fysisk aktivitet hos ungdom. Videre har hun forsket på mortalitet, fysisk aktivitet og sykdom hos den eldre populasjonen og hvordan dette henger sammen med deres mentale helse.