Team

Sunniva Weschke

Analytiker

+47 45881310

swe@oxford.no
Sunniva Weschke ble ansatt som analytiker i Oxford Research i april 2022. Hun er utdannet etnolog med master i migrasjonsstudier fra Københavns Universitet. Hun har skrevet masteroppgave med fokus på metodiske diskusjoner og prinsipper i den danske landinformasjonsenheten og har skrevet flere prosjekter om integrering og kulturelle prosesser i innvandrermiljøer. De siste årene har hun jobbet i integrering- og arbeidsmarkedsforvaltningen i Danmark, blant annet med oppfølging av flyktninger i introduksjonsprogrammet og håndtering av langtidssykemeldinger og arbeidsavklaring. Hun har også erfaring fra frivillig arbeid som researcher på landinformasjonsområdet, rådgivningstjenester for innvandrere, og koordinatorarbeid i flyktningleir i Hellas.