Team

Yngve Schrøder Tufteland

Sjefsanalytiker

+47 916 24 734

yst@oxford.no
Yngve Schrøder Tufteland ble ansatt høsten 2021. Han kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet hvor han i 10 år har opparbeidet erfaringer fra brede deler av departementets portefølje har god kjennskap på tvers av politikkområder og administrative nivåer. Siden 2017 har han jobbet nasjonalt og internasjonalt med politikkområder knyttet til bærekraftig utvikling, havnæringer, eksport, statsstøtteregelverk og maritim industri. I forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet bidro han til utvikling av Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Patentstyret og Siva gjennom avdelingens etats- og oppdragsstyring. Han har representert Norge i en rekke internasjonale fora tilknyttet OECD, FN og EU, blant annet som delegasjonsleder for Norge i OECDs arbeidsgruppe for maritim industri. Han har også hatt ansvar for Nærings- og fiskeridepartementets interesser i utdanningspolitikken, og jobbet for å fremme samarbeid mellom utdanning, forskning og næringsliv.