Team

Line Schmidt

Intern

+45 28 10 08 43

lsc@oxfordresearch.dk

Line Schmidt er praktikant hos Oxford Research og kandidatstuderende i sociologi ved Københavns Universitet, hvor hun lige har afleveret sit speciale om digital praksis blandt unge. Gennem sit studie har hun fået en god indsigt i og erfaring med både kvantitative og kvalitative metoder, samt hvordan de komplementerer hinanden og sammen bidrager til en bedre forståelse af helheden.

Line har tidligere været ansat i Arbejdstilsynets afdeling for Analyse og Metode, hvor hun var ansat som kvantitativ analysestudent. Her arbejdede hun blandt andet med databehandling af register og selvindsamlet data, evalueringer og analyser af arbejdsmiljøindsatserne. Derudover har hun arbejdet ved Lyngby-Taarbæk Kommunes center for uddannelse og pædagogik, hvor hovedfokus var på udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapport og formidling af kommunens tilbud til udsatte børn og unge.