Team

Sarah Wurr Stjernqvist

Senioranalytiker

+45 41 28 88 08

sws@oxfordresearch.dk

Sarah arbejder som senioranalytiker hos Oxford Research, og er specialiseret i at lave evalueringer og analyser, som understøtter udvikling og forandring af praksis inden for fokusområderne; civilsamfund, børn og unge, mental sundhed/psykiatri og tværsektorielle og helhedsorienterede indsatser. Sarah har tidligere arbejdet i civilsamfundet som analysechef i Det Sociale Netværk/headspace Danmark, hvor hun har beskæftiget sig med analyser og evalueringsdesign af tværsektorielle indsatser målrettet psykisk sårbare og udsatte målgrupper, projektudvikling og projektledelse, opbygning af evalueringskapacitet, kvalitetssikring og implementeringsarbejde. Desuden har Sarah tidligere erhvervserfaring fra den offentlige sektor, bl.a. fra Finansministeriets departement og hun har som cand.polit. stærke metodekompetencer (særligt indenfor kvantitativ metode) og stor erfaring med forskellige typer af evalueringer, bl.a. med virkningsevaluering og effektmåling. Sarah har desuden solid erfaring i at arbejde i et tværsektorielt spændingsfelt med involvering af mange forskellige aktørperspektiver og har et skarpt blik på at evaluering skal drive innovation af praksis, og give mening for praktikerne i deres organisatoriske opgaver.