Denne rapporten presenterer en analyse av økonomiske ringvirkninger av kunst- og kulturnæringene i Agder. I analysene kommer det også frem egne resultater for Kristiansand og Arendal. Våre funn gir oversikt over:

1. Direkte sysselsetting og verdiskaping innen kunst og kultur, og
2. Økonomiske ringvirkninger fra denne næringen, dvs. verdiskaping og sysselsatte årsverk som følge av kjøp av varer og tjenester og produktenes verdiutvikling i verdikjeden.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid av Oxford Research AS og Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA).

See all publications →