«Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget» er et pilotprosjekt initiert av Distriktssenteret i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA). Pilotprosjektet har som hovedmål å «løfte frem små steder som forbilder i utviklingen av framtidas lokalsamfunn med nærbutikken i sentrum»

Tre piloter har med utgangspunkt i designmetodikk utforsket lokale behov, ressurser og muligheter. Basert på disse, har butikkene utviklet modeller og fysiske konsepter for bærekraftige tjenestetilbud tilknyttet nærbutikken. Tre design- og arkitekturteam har bistått hver sin pilot i behovskartlegging og utvikling av konsepter. Samarbeidet har resultert i modeller, konsepter og en sluttrapport med arkitektoniske skisser, finansieringsplaner og lønnsomhetsvurderinger for de ulike konseptene.

See all publications →