På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) evaluerer Oxford Research og NTNU Samfunnsforskning hvor godt de nye læreplanene i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er  implementert i introduksjonsprogrammet.

Denne rapporten har hatt som mål å vurdere implementeringen av de nye læreplanene og undersøke hvordan planene dekker behovene i opplæringssentrene.

See all publications →