Formålet med forskningsoppdraget har vært å dokumentere etableringen og utprøvingen
av en samarbeidsmodell der fastleger, kognitiv terapeut og jobbspesialist er samlokalisert.

 

Prosjektet er initiert av Utviklingssenter for arbeid og psykisk helse (USAP) og er gjennomført i NAV Øst-Viken. Arbeids- og velferdsdirektoratet er oppdragsgiver for følgeforskningen, og forskningsoppdraget er finansiert gjennom FoU-programmet for IA-avtalen.

See all publications →