PROSJEKTER

Oxford Research har fått i oppdrag av Gjøvikregionen Utvikling å gjennomføre en evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen.

Mer