PROSJEKTER

Oxford Research har fått i oppdrag fra Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner og utvikle en modell for å innhente årlig styringsinformasjon til den regionale kultur- og idrettspolitikken.

Mer