PROSJEKTER

0–24 er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Samarbeidet tar utgangspunkt i at barn og unge som har behov for det, får hjelp så tidlig som mulig.

Mer