Oxford Research har fått i oppdrag fra Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner og utvikle en modell for å innhente årlig styringsinformasjon til den regionale kultur- og idrettspolitikken.

Oppdraget er et forprosjekt som består av å utvikle et mål- og resultatstyringssystem (MRS-system), herunder utvikling av relevante og målbare indikatorer. Gjennom MRS-systemet skal fylkene kunne dokumen¬tere og vurdere innsatsen, aktiviteter og resultater av den regionale kultur og idrettspolitikken. Modellen skal ta utgangspunkt i felles satsninger innenfor kulturfeltet i de to fylkene, men modellen skal også være egnet for å kunne utvides og brukes på andre aktuelle satsninger.

Forprosjektet gjennomføres i perioden februar-august 2019. Kontaktperson for oppdragsgiver er Elisabeth Bjørsvik i Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga.