Oxford Research skal gjennomføre en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Lærdal.

Lærdal fikk omstillingsstatus i 2012, etter at 1881 ble nedlagt, aktiviteten ved sykehuset redusert og dørfabrikken Dooria Årdal AS var gått konkurs. Lærdal har også hatt negativ befolkningsutvikling de siste årene. Oppdraget inngår i rammeavtalen om evaluering av omstillingsprogrammer som Oxford Research har med Innovasjon Norge. Ansvarlig for oppdraget er André Flatnes. Rapporten vil foreligge i november 2019.