NYHETER

Filter

Oxford Research er av Oppland fylkeskommune engasjert til å foreta en følgeevalering av programmet Grønn framtid. Evalueringen skal følge programgjennomføringen over en periode på tre år.

 

COMPLETE: Skoler som arbeider systematisk med det psykososiale miljøet hjelper skoleelevene i overgangen mellom ungdomskolen og videregående.

I dag er første delrapport i prosjektet COMPLETE klar.

– Vi ser at de skolene som følge opp tiltak for et bedre psykososialt miljø har elever som er bedre tilpasset og mindre ensomme, sier Torill B. Larsen, prosjektleder for COMPLETE.
Oxford Research er en av flere bidragsytere i prosjektet om ledes av HEMIL-senteret på Universitetet i Bergen.

Evalueringsprisen 2017

Oxford Research var blant de nominerte til Evalueringsprisen 2017. Vi var nominert for rapportene: Evaluering av Kunnskapsdepartementets ordning med spesialutsendinger tilknyttet utenrikstjenesten og Evalueringen av Innovasjon Norge GE-tjeneste.
 

 Glade vinnere av Evalueringsprisen 2017
Mer