I dag er første delrapport i prosjektet COMPLETE klar.

– Vi ser at de skolene som følge opp tiltak for et bedre psykososialt miljø har elever som er bedre tilpasset og mindre ensomme, sier Torill B. Larsen, prosjektleder for COMPLETE.
Oxford Research er en av flere bidragsytere i prosjektet om ledes av HEMIL-senteret på Universitetet i Bergen.

(Sitatet over er sakset fra Universitetet i Bergens nettside – les hele saken her: http://www.uib.no/psyfa/114707/vil-motvirke-frafall-i-vgs-i-norge)

Hele delrapporten kan leses her

Dette COMPLETE-prosjektet:

  • Intervensjonsstudie med fokus på bedring av psykososialt miljø i den videregående skolen. Effekt (RCT)- og prosessevaluering av tiltakene Drømmeskolen og Nærværsteam.
  • Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet med 44,3 mill over 4 år.
  • Samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Nordlandsforskning, Oxford Research, Voksne for Barn, Bodin VGS, samt Fylkeskommunene i Troms, Nordland, Sogn og Fjordane og Hordaland.
  • I prosjektet inngår to årskull med til sammen nærmere 5000 elever fordelt på 17 skoler i fire fylker.
  • Tolv skoler er intervensjonsskoler og fem er kontrollskoler.
  • Prosjektet fortsetter i to år til og avsluttes i 2019.