Oxford Research er av Oppland fylkeskommune engasjert til å foreta en følgeevalering av programmet Grønn framtid. Evalueringen skal følge programgjennomføringen over en periode på tre år.

 

På nettsiden til Oppland fylkeskommune kan vi lese at enkel søknad med oppfølging bidrar til mange søkere og god kvalitetssikring. Se hele nyhetssaken på deres hjemmeside.

Les mer om prosjektet her

Les delrapporten