Det er alltid behov for mer kunnskap, og ved oppstart av ​​et nytt prosjekt eller program kan det være et særlig behov for å kartlegge kunnskap innenfor et gitt område. Endringer i den politiske situasjonen, endringer i lovverk eller annen sosial utvikling kan også skape behov for økt kunnskap om et bestemt temaområde.

Oxford Research har lang erfaring i å foreta systematiske undersøkelser og kartlegginger, i tillegg har vi et stort samarbeidsnettverk innenfor universiteter og forskningsinstitusjoner.

Vi presenterer kartleggingen på en måte som passer oppdragsgivers organisasjon, og leverer velbegrunnede konklusjoner og anbefalinger.

 

Kontakt oss