Oxford Research har fått i oppdrag fra Innovasjon Norge å gjennomføre en utredning om utviklingen i etterspørsel av midler til bygdenæringsprosjekter.

Virkemiddelet «Bygdenæring» tilbyr støtte til tilleggsnæringer til gårdsdrift. Virkemiddelet har to komponenter; støtte til idéavklaring og etablering av ny virksomhet, og støtte til investering og utvikling av etablert virksomhet. Trenden de senere årene har vært at en mindre andel av IBU-midlene går til bygdenæringer, og utredningen skal belyse årsaker til dette.
Utredningen ble ledet av André Flatnes, og levert i februar 2019.