Buskerud fylkeskommune bidrar med årlige grunn- eller utviklingstilskudd til flere nærings- og innovasjonsaktører, etablererveiledningstjenester og næringsforeninger. Fylkeskommunen har gitt Oxford Research i oppgave å gjennomgå støttepraksisen. Gjennomgangen skal identifisere eksisterende og potensielle regionale innovasjonsaktører som kan motta støtte fra fylkeskommunen, definere fylkeskommunens handlingsrom for støtte, vurdere ulike modeller og kriterier for tildeling av fylkeskommunale grunntilskudd, og belyse hva som er effekten av tilskuddene.

 

Bildet er hentet fra nettsiden til Buskerud fylkeskommune