Oxford Research har lang erfaring med samfunnsvitenskapelige analyser. Vi utfører blant annet nullpunktanalyser, benchmark-, midtveis- og sluttanalyser, kunde-/sluttbruker analyser  og globale analyser, som alle kan tilpasses oppdragsgivers behov.

Vi kombinerer forskjellige datainnsamlingsmetoder for å oppnå de beste resultater. Vi benytter gjerne litteraturstudier, registerdata og statistikk, sammen med intervjuer, fokusgruppeintervjuer og spørreundersøkelser for å innhente opplysningene analysen baseres på.

Analysen blir presentert på en måte som passer oppdragsgivers organisasjon og behov, og vi presenterer velbegrunnede konklusjoner og anbefalinger oppdragsgiver kan burke som beslutningsgrunnlag i sitt videre arbeide.

Kontakt oss