Som en del av en større satsing på næringsutvikling på Svalbard, vedtatt av Stortinget i 2015, har Innovasjon Norge hatt en stedlig representant på Svalbard, siden medio 2015. Som en del av samme satsing har man også disponert 20 millioner ekstra til næringsutvikling på Svalbard. Denne analysen omhandler funksjonaliteten i denne ordninger, med særlig fokus på samarbeidsrelasjonene i det lokale økosystemet for næringsutvikling. Satsingen er tidsavgrenset til to år, og denne analysen vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for beslutningen om veien videre, samt for eventuelle justeringer i måten Innovasjon Norge utfører oppdraget.