Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet «Integrering som virkemiddel for verdiskapning og innovasjon». Prosjektet skal gå over tre år og er fordelt i tre faser. Prosjektets første fase ble igangsatt i februar 2017.

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvordan flere innvandrere kan bidra til økt verdiskaping og innovasjon i privat sektor for å gjennom en prosessuell tilnærming bidra til økt verdiskapning og innovasjon blant en gruppe arbeidstakere.

Prosjektet har følgende delmål:
– Å undersøke hvordan arbeidsinnvandrere bidrar til verdiskaping og innovasjon i privat sektor
– Å identifisere og utvikle tiltak blant arbeidsinnvandrere som kan bidra til å øke verdiskapingen og innovasjonsevnen
– Å skape bedre levekår gjennom styrket arbeidslivstilknytning blant innvandrere

En av hovedoppgavene for fase to i prosjektet er å fasilitetere en prosess som inkluderer ulike aktører i arbeidslivet for å komme fram til en omforent forståelse og aktuelle tiltak for økt verdiskapning og innovasjon i Agder.