Senter for vekstanalyse

English version →

MANGE NYETABLERINGER, FÅ VEKSTBEDRIFTER
På tross av at vekstbedrifter representerer vesentlig andel av arbeidsplasser i Norge, evner vi i liten grad til å få nyetableringer til å vokse. Denne erkjennelsen kombinert med et stort kunnskapsbehov for å forstå drivere for vekst er bakgrunnen for etableringen av senter for vekstanalyse.

Analyser av næringsutvikling og vekst har vært en kjerneaktivitet i Oxford Research i 15 år. Større rammeavtaler innen bedriftsutvikling, evaluering av omstilling og klyngeutvikling er fundamentet for analyser som gjennomføres i Senter for vekstanalyser.

Gjennom brede eksterne nettverk tilbyr vi målinger og analyser av regioners økosystem og deres betydning for vekst.

SENTERETS FORSTÅELSE AV ØKOSYSTEM OG VEKST 

OECD definerer scaleups som bedrifter med ti eller flere ansatte som har en vekst i antall ansatte eller omsetning på 20% eller mer over en periode på tre år. Disse vekstbedriftene kjennetegnes med at de er mer innovative og at deres innovasjon er en kilde for vekst. Vekstbedrifter har en helt sentral betydning for næringsutvikling og vekst i økosystemer. Hvordan den stedlige entreprenørielle atmosfæren og engasjementet for vekst som bedriftene operer i gir muligheter, eller barrierer, for videre utvikling.

For vekstkraftige økosystemer er kultur, sosiale normer og holdninger knyttet til entreprenørskap og vekst, anerkjent som viktige komponenter for økonomisk vekst. I OECD defineres entreprenørielle økosystem som; «Et sett av gjensidig avhengig og sammenkoplede entreprenører (både potensielle og eksisterende), organisasjoner (som for eksempel bedrifter, investorer, business angels og banker), institusjoner (universiteter, virkemiddelapparat og finans) og entreprenørprosesser (f.eks. etableringsrate, antall vekstbedrifter,  nivåer av banebrytende entreprenørskap, antall serie gründere, grad av salgs og oppkjøpsmentalitet og entreprenørielle ambisjoner) som formelt og uformelt samler seg for å koble, formidle og styre innsatsen i det regionale entreprenørskapsmiljøet.»

SCALEUPS BETYDNING FOR VEKST

 • Scaleups er nøkkelen til jobbskapning og velferd.
 • Scaleups er mer innovative enn andre bedrifter og innovasjon er en kilde for vekst.
 • Over tid utfordrer og erstatter scaleups svakt etablerte bedrifter og bidrar dermed til en vekst i et langsiktig perspektiv.
 • Scaleups genererer spillover effekter i de regionene de er lokalisert i (tilførsel av kompetanse, jobbmuligheter, inntekter, kilde for innovasjon og fornyelse etc.).
 • Scaleups har en viktig rolle for regioners og nasjoners innovasjonskraft.
 • I Norge og Norden er det estimert at andelen scaleups er på 0,3 prosent. Det er færre enn i våre naboland.

Med kunnskapen om scaleups’ betydning for økonomisk utvikling, bidrar sentret til kunnskapsutvikling og -spredning om hvordan bedrifter som har stabil omsetning og antall ansatte over tid, kan gå over i en utviklingsfase for oppskalering.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

SENTERETS AMBISJONER

 • Vårt samfunnsoppdrag er kunnskapsutvikling: Mer enn 200 evalueringer, utredninger og kartlegginger om bedrift- og næringsutvikling
 • Vår visjon er å gjøre analyser for fremtiden: gode analyser realiseres gjennom å være i front av kunnskapsutviklingen knyttet til næringsliv og politikkutvikling.
 • Vi har solide data og bred kompetanse for våre analyser av vekst: Våre analyser er nyttige og aktivt brukt av våre oppdragsgivere i deres beslutninger om regional, nasjonal og internasjonal politikk for vekst.
 • Vi er relasjonsbyggere mellom kunnskapsutvikling og praksisfeltet: Kunnskap vi utvikler skal alltid kunne omsettes og forvaltes av praksisfeltet og kunne nyttiggjøres av beslutningstakere i endringsprosesser.
 • Vårt stadig voksende nettverk i og utenfor Norge styrker våre analyser: Oxford Research samarbeider med de fremste og beste fageksperter og praktikere innen våre kjernefelt.


VÅRE REFERANSEPROSJEKTER:

 

For mer informasjon kontakt:
Bjørn Brastad
SJEFSANALYTIKER

Telefon + 47 982 81 899
E-post bjorn.brastad@oxford.no

Vil du bli en del av teamet?

Oxford Research søker stadig dyktige og engasjerte medarbeidere på alle nivåer, og vi ansetter både nyutdannede kandidater og personer med lang erfaring.

Se mer

Kontakt

Oxford Research Norge AS
Østre Strandgate 12
4610 Kristiansand
Norge
+47 40 00 57 93
post@oxford.no