Oxford Research har inngått en rammeavtale med Innovasjon Norge om sluttevaluering av omstillingsprogrammer.

Dette innebærer at alle omstillingsprogrammer som avsluttes i tiden fremover blir evaluert av Oxford Research. Avtalen har en varighet på to år, med opsjon på ytterligere to år. I første omgang evalueres programmene i Nordkapp og Måsøy (begge Finnmark), Meløy (Nordland), Elverumregionen (Hedmark) og Hurum (Buskerud).
Ansvarlig for rammeavtalen i Oxford Research er André Flatnes.