Oxford Research har inngått en rammeavtale med Innovasjon Norge om sluttevaluering av omstillingsprogrammer.

Dette innebærer at alle omstillingsprogrammer som avsluttes i tiden fremover blir evaluert av Oxford Research. Avtalen har en varighet på to år, med opsjon på ytterligere to år. I første omgang evalueres programmene i Nordkapp og Måsøy (begge Finnmark), Meløy (Nordland), Elverumregionen (Hedmark) og Hurum (Buskerud).

I Norge er det siden 1983 brukt 2,5 mrd. kr over offentlige budsjetter for omstillingsprogrammer i til sammen 70 kommuner og regioner. Resultatet av omstillingsprogrammer skal være en varig styrket nærings- og samfunnsutvikling i områder med svært negativ utvikling. Programmet skal også bidra til en varig styrking av utviklingsevnen i omstillingsområdene, både i kommuneorganisasjonen og i næringslivet.

Ansvarlig for rammeavtalen i Oxford Research er André Flatnes.