Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelser omfatter store deler av Innovasjon Norges aktivitet, inkludert alle de sentrale virkemidlene som har som særskilt målsetning å bidra til næringsutvikling i distriktene.

Kundeeffektundersøkelsene består av en førundersøkelse og en etterundersøkelse. Førundersøkelsen gjennomføres samme året tilsagnet fra Innovasjon Norge er gitt, mens etterundersøkelsen gjennomføres 4 år etter. Oxford Research har gjennomført kundeeffektundersøkelsene på oppdrag fra Innovasjon Norge siden 2005. I den siste kontraktsperioden har Oxford Research AS inngått avtale med SSB som underleverandør.