Oxford Research er engasjert av Oppland fylkeskommune for å følgeevaluere næringsfondet Grønn fremtid.

Det er satt av 35 millioner til programmet i 2017, med intensjon om å bevilge ytterligere 15 millioner årlig i perioden 2018-20. Programmet er en søkbar tilskuddsordning som har verdiskaping, sysselsetting og klimanøytralitet som mål. Satsingen gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge Innlandet.

Følgeevalueringen skal pågå frem til februar 2020. Formålet er delvis å monitorere utviklingen i programmet, og delvis å tilføre kunnskap til programledelse og programeier for på den måten å tilrettelegge for læring og god programgjennomføring. Vi vil rapportere regelmessig til oppdragsgiver både skriftlig og muntlig gjennom oppdragsperioden.

 

Bildet er hentet fra nettsiden til Grønn Framtid