Næringsfondet Grønn framtid ble lansert av Oppland fylkeskommune i mai 2017, som en tilskuddsordning som skal bidra til grønn næringsutvikling.

Fondet skal støtte opp om fylkeskommunens ambisjon om at Oppland skal være klimanøytralt innen 2025. Programmet gjennomføres av fylkeskommunen, i nært samarbeid med Innovasjon Norge.

Denne rapporten er andre leveranse i en følgeevaluering av programmet.

See all publications →