Prosjektet er en kartlegging av innovasjonsmiljøer som arbeider bredt mot innovasjon innenfor helse- og omsorg og er gjort på oppdrag fra helsedirektoratet.

Målet med oppdraget har bestått i å kartlegge og vært å beskrive kompetansemiljøer i Norge som har tjenesteinnovasjon i fokus. Miljøene som kartlegges er beskrevet av en kort omtale av innovasjonsmiljøer som arbeider bredt mot innovasjon og særskilt mot helse og omsorg.

Følgende forhold for kompetansemiljøene skal beskrives:
1. Fokus: Hva er kompetansemiljøets interessefelt, ambisjoner, mål?
2. Innhold og omfang: Hvilke oppgaver jobbes det med i miljøet? Hvordan jobbes det med disse oppgavene? Hvilken kunnskap er det som utvikles? Hvor er det innovasjoner materiali-seres i tjenester, servicer og produkter?
3. Samarbeidende aktører: Hvilke aktører er direkte og indirekte involvert i kompetansemiljøet?

Kartleggingen av kompetansemiljøene har tatt utgangspunkt i tre grunnleggende roller som helse- og omsorgstjenestene har innenfor innovasjonsområdet:
1. Utvikling av tjenestene gjennom tjenesteinnovasjon
2. Utvikling av nye løsninger, produkter, prosesser, tjenester mv. med utgangspunkt i idéer, behov og forskning i egen virksomhet
3. Tilrettelegging og aktiv deltakelse i utvikling av helsenæringen, herunder innovative anskaffelser.