Målet med oppdraget har bestått i å kartlegge og beskrive kompetansemiljøer i Norge som har tjenesteinnovasjon i fokus.

Miljøene som kartlegges er beskrevet gjennom en kort omtale av innovasjonsmiljø som arbeider bredt mot innovasjon og særskilt mot helse- og omsorg. Følgende forhold for kompetansemiljøene skal beskrives:
1. Fokus: Hva er kompetansemiljøets interessefelt, ambisjoner, mål?
2. Innhold og omfang: Hvilke oppgaver jobbes det med i miljøet? Hvordan jobbes det med disse oppgavene? Hvilken kunnskap er det som utvikles? Hvor er det innovasjoner materialiseres i tjenester, servicer og produkter?
3. Samarbeidende aktører: Hvilke aktører er direkte og indirekte involvert i kompetansemiljøet?

Prosjektet er ledet av senioranalytiker Ph.D Elisabet S. Hauge.
Analytiker Bernhard Weigel har deltatt som prosjektressurs.

See all publications →