Oxford Research har en rammeavtale med Innovasjon Norge knyttet til sluttevaluering av regionale omstillingsprogrammer. Innen denne rammeavtalen har vi fått i oppdrag å evaluere omstillingsprogrammet i Flakstad kommune i Lofoten. Flakstad fikk omstillingsstatus for perioden 2012-17 på grunnlag av sterk nedgang i sysselsettingen særlig innen fiskerinæringen.

Evalueringen skal gi en beskrivelse og vurdering av det gjennomførte omstillingsarbeidet, samt gi anbefalinger og innspill til kommunens videre utviklingsarbeid. Evalueringen vil også bidra til læring for Nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid i Innovasjon Norge. Oppdraget avsluttes i januar 2018.

 

Foto: Av Sberla_ – Flakstad Beach, Flakstadøya, Lofoten, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3586095