Rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Flakstad, som er gjennomført i perioden 2012-17. Formålet med evalueringen har vært å vurdere resultater av satsingen, samt programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal i tillegg bidra til læring for andre omstillingsprogrammer.

Evalueringen er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes (prosjektleder) og senioranalytiker Tor Borgar Hansen.

 

See all publications →